Doorstroom in de keten

Categorie: Regionaal

Binnen het programma Samen voor kwetsbare ouderen 010 (SVKO010) werken ziekenhuizen (SRZ), VVT (ConForte), huisartsen (RHC), gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en welzijnsorganisaties WIN010 met elkaar samen om persoonsgerichte, proactieve en doelmatige zorg te organiseren, die aansluit bij de wensen en behoefte van kwetsbare ouderen.

Werken aan de doorstroom in de keten

Een van de prioriteiten is het organiseren van een efficiëntere en patiëntvriendelijker doorstroom tussen de verschillende schakels in de keten. Aangezien een goede patiëntendoorstroom ook van essentieel belang is voor de acute zorg wordt hierin veel samengewerkt met het ROAZ. De afgelopen tijd is er, als gevolg van de druk door Covid, gefocust op het verbeteren van de doorstroom van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de VVT. Vanuit een regionale aanpak, gebaseerd op goede afstemming en samenwerking, worden knelpunten in de keten geanalyseerd en aangepakt. Concreet betekent dat we gewerkt hebben aan het aanscherpen van werkafspraken rondom het doorstroomproces en het inrichten van actuele monitoring hiervan, eerste stappen zetten in het verbeteren van de overdracht en gaan starten met een pilot voor de complexe patiënte doelgroep die nu langer dan 2 weken wachten op vervolgzorg.  

Wil je hier meer over weten?

Lees dan hier de nieuwsbrief van SVKO010.

gepubliceerd op: 14 oktober 2021