Digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp in beeld gebracht

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

In samenwerking met het Maasstad ziekenhuis, Ambulance Rotterdam-Rijnmond en het Traumacentrum ZWN heeft Nictiz mooi in beeld gebracht wat de toegevoegde waarde is van de digitale informatie uitwisseling van ambulance naar spoedeisende hulp.

Binnen het acute zorgnetwerk is er de informatiestandaard Acute Zorg: de landelijke norm voor digitale informatie-uitwisseling binnen de spoedzorgketen. Deze standaard betreft de verschillende berichten waarmee zorgverleners in de acute zorg medische gegevens uitwisselen. Zo kan een SEH-arts bijvoorbeeld online al meekijken naar gegevens van de patiënt in de ambulance. De SEH kan dan van tevoren maatregelen nemen en sneller handelen zodra de patiënt wordt binnengebracht. Deze tijdswinst kan van levensbelang zijn. In deze video zie je hoe dit er in de praktijk uit ziet. Doordat een landelijke standaard is gebruikt, kan dit nu regionaal én landelijk worden geïmplementeerd.

gepubliceerd op: 1 november 2022