De uitbreiding van het stafbureau van het ROAZ

Categorie: Landelijk

De afgelopen periode hebben alle ROAZ-bureaus constructieve gesprekken gevoerd met de NZa over de uitbreiding van de opdracht voor het ROAZ. In de loop van de jaren worden er steeds meer zaken aan het ROAZ gevraagd en een goede ondersteuningsorganisatie is daarvoor essentieel. De beschikbaarheidsbijdrage die de ROAZ’en krijgen was al enige tijd niet meer toereikend. Vanuit VWS worden ROAZ’en gevraagd o.a. een RCPS-functie vorm te geven, een rol te vervullen in zorgcoördinatie, inzicht te creëren in de actueel beschikbare capaciteit, maatregelen te treffen om de in-, door- en uitstroom te bevorden en ROAZ-beelden en plannen te maken. Dit zijn uitdagingen en taken die het stafbureau van het ROAZ in Zuidwest-Nederland met veel plezier oppakt. De NZa heeft inmiddels aan alle ondersteuningsbureas van de ROAZ’en een terugkoppeling gegeven en alle teams mogen uitbreiden om de uitdagende opdrachten te kunnen vormgeven. 

gepubliceerd op: 13 juni 2023