De taak van het ROAZ ZWN in de ‘normale’ wereld

Categorie: Regionaal

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest_Nederland (ROAZ ZWN) maken de aanbieders van acute zorg op regionaal niveau afspraken over een betere samenwerking. Het doel hiervan is de kwaliteit en bereikbaarheid van de acute zorg verbeteren. Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland is het stafbureau van het ROAZ ZWN. Het stafbureau informeert, signaleert, faciliteert en adviseert het ROAZ ZWN en heeft de taak om de samenwerking met ketenpartners te versterken.

Het ROAZ ZWN heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden; 

  • In kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio;
  • Inzicht krijgen in en het oplossen van witte vlekken in de bereikbaarheid;
  • Afstemmen van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg;
  • Ondersteunen bij een goede voorbereiding op medische hulpverlening bij rampen en crises. 

In Nederland zijn er elf regionale acute zorgnetwerken. Ieder netwerk is verbonden aan één van de elf traumacentra, die door het ministerie van VWS zijn aangewezen. De traumacentra hebben, conform de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), de regierol voor het initiëren van het ROAZ gekregen. In regio Zuidwest-Nederland is het Erasmus MC aangewezen als traumacentrum.

gepubliceerd op: 6 april 2020