De regio in beeld

Marlise Schouten is directeur bij Stichting BeterKeten. Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden: het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en Albert Schweitzer ziekenhuis. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de andere ziekenhuizen in de regio van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN). De BeterKeten stimuleert en faciliteert zorginhoudelijke ketensamenwerking binnen deze regio. Marlise maakt binnen het Tactisch Team van het ROAZ ZWN, onderdeel uit van het  Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, hét informatieknooppunt voor capaciteit, beschikbaarheid. Elke dag zorgt zij, samen met haar team, ervoor dat we onze zorgregio qua aantallen in beeld hebben.

‘Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) staat dagelijks in contact met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De eerste weken stonden helemaal in het teken van het verkrijgen van inzicht in het acuut opschalen van de IC-capaciteiten om alle met COVID-19 besmette patiënten in Nederland te kunnen opvangen. PBM’s, beademingsapparatuur en personeel waren cruciale randvoorwaarden om deze opschaling mogelijk te maken. Het is onze ROAZ regio Zuidwest-Nederland gelukt om met elkaar de IC-capaciteit naar 213% op te schalen. Op dit moment zien we dat zowel de IC-capaciteit als de klinische verpleegcapaciteit binnen de ziekenhuizen voldoende is om in onze zorgregio veilige en kwalitatief goede Corona-zorg te bieden. Vooralsnog behouden we deze beschikbaarheid. Onderstaande grafiek geeft in het blauw de totale beddencapaciteit op de IC voor COVID-19 zorg weer met daarbij weergegeven het aantal opgenomen COVID-19 IC-patiënten over de afgelopen week.‘

Bron grafiek: Zorg-capaciteit.nl

Grenzeloos

‘Bijna alle ziekenhuizen in onze ROAZ regio hebben ook patiënten van buiten de regio kunnen opvangen. Inmiddels worden deze patiënten in afstemming met het LCPS en  wanneer de situatie dat toelaat, weer terug verplaatst naar de eigen regio. Het RCPS houdt ook de komende periode zicht op de huidige beschikbare IC- en kliniek capaciteiten om, indien noodzakelijk, weer op te schalen in spreiding van patiënten binnen en buiten de regio. Het RCPS verzorgt dagelijks de data-aanlevering over deze capaciteiten aan LCPS.’

Regulier

‘De komende periode zal het RCPS, op verzoek van het LCPS, de ziekenhuizen vragen om in kaart te brengen wat er nodig is om de reguliere zorg weer op te kunnen pakken. Het is van belang om de coördinatie van afschaling te reguleren, zodat we samen de kwaliteit en continuïteit van alle (non) COVID-19 zorg regionaal én landelijk kunnen waarborgen.’

gepubliceerd op: 16 april 2020