De drukte in de regio in beeld: pilot capaciteitsinzicht – 2TWNTY4

Categorie: Regionaal

Vorderingen pilot capaciteitsinzicht 2TWNTY4

Sinds afgelopen zomer is het ROAZ bezig met de regionale uitrol van de online applicatie 2TWNTY4, welke inzicht biedt in de capaciteit van de acutezorginstellingen. Het doel van de pilot ‘Capaciteits Inzicht-2TWNTY4’ is om realtime inzicht te bieden in de status qua openstelling, drukte, wachttijd, doorlooptijd en beschikbaarheid van bedden naar de ketenpartners, om capaciteitsproblemen op de SEH’s in regio Zuidwest-Nederland te voorkomen.

Inmiddels is een deel van de aangesloten ziekenhuizen in de regio al live met de applicatie. De eerste inzichten kunnen daarmee intern worden verzameld. Echter, is het van belang dat de hele regio straks werkt met de applicatie, om regiobreed informatie te verzamelen over de drukte en de capaciteit en om hierop als regio te kunnen sturen. De komende tijd staan de andere ziekenhuizen dan ook op de planning om live te gaan en de voorbereidingen hiervoor zijn intern in volle gang.

Regionale werkafspraken

Inzicht is mooi, maar afspraken tussen ketenpartners zijn minstens zo belangrijk. Elke ketenpartner behoudt zijn eigen autonomie, maar als de acute zorg onder druk komt te staan heb je elkaar nodig (regionale coördinatie).

Met verschillende werkgroepen worden regionale afspraken en procedures gemaakt over hoe er met 2TWNTY4 gewerkt gaat worden. Bij deze werkgroepen zijn de regionale beddencoördinatoren en SEH-managers van de ziekenhuizen in de regio en ketenpartners zoals de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en de Meldkamer Ambulance (MKA) aangesloten. De werkgroepen zijn al een aantal keer bijeengekomen en de eerste regionale afspraken zijn gemaakt. Zoals het opstellen van eenduidige definities over (bedden)capaciteit, hoe het proces straks loopt vanuit 2TWNTY4 voor het zoeken en vinden van een beschikbaar bed in een ander ziekenhuis en hoe het contact dan loopt voor een eventuele overplaatsing. Ook wordt er al concreet gepraat over het verder uitbreiden van het werken met kleurcoderingen voor capaciteit en drukte en worden verbeteringen aan de applicatie 2TWNTY4 voorgesteld.

Wat de werkgroepen nog verder uit te werken hebben, zijn werkafspraken zoals: op welk moment is het capaciteitsniveau in de regio kritisch en vanaf wanneer gaan dan regionale afspraken gelden? En, wat worden deze afspraken en hoe stem je met elkaar af? Ook het omgaan met verschillende typen patiënten behoeft nog aandacht, evenals het eventuele herzien van huidige procedures ten tijde van drukte.

Er wordt hard gewerkt om de processen helder en werkbaar te maken en om het maximale uit de inzichtvolle en verrijkende mogelijkheden van 2TWNTY4 te halen. We gaan er met heel Zuidwest-Nederland voor om grip te krijgen op onze acutezorgketen en de kwaliteit van zorg voor de patiënt te kunnen blijven garanderen en optimaliseren!

gepubliceerd op: 20 januari 2020