Crisis in de flightsimulator!

Categorie: Regionaal

Onlangs heeft het team van Traumacentrum Zuidwest-Nederland een CRM-training in de vluchtsimulator gevolgd.

In tijden van crisis waar de zorgcontinuïteit in het geding kan komen, wordt de beheersorganisatie ROAZ ZWN actief. Tijdens zo’n crisis staat een crisisteam onder hoge druk en wordt er gewerkt in een hoog tempo. De continuïteit in (zorg)instellingen wordt ernstig bedreigd en er is een hoge mate van onzekerheid en de beslissingstijd is gering. Bovendien stroomt er via allerlei kanalen informatie binnen waarvan het onduidelijk is of het gaat om feiten of dat het aannames betreft. Druk die hoge eisen stelt aan de inzet van mensen en middelen. Door het volgen van deze CRM-training ervoer het team de druk die zo kenmerkend is voor een crisissituatie. De dag startte met een theorie gedeelte over werken in de luchtvaart waarna de deelnemers in de vluchtsimulator van een Boeing 737-800 NG en Airbus A320 onder hoge druk protocollair moesten werken, samenwerken en crisisbesluitvorming volgens het BOBOC-model moesten uitvoeren

Het fundament onder een effectieve, efficiënte en veilige organisatie wordt gevormd door de juiste balans in de verhouding van mens, taak en context ofwel ‘de juiste medewerker op de juiste plaats’. Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland bereidt zich daarom, als onderdeel van het ROAZ ZWN, goed voor en vindt het noodzakelijk om te beschikken over goed opgeleide mensen en blijft zichzelf daarom ontwikkelen. Deze CRM-training was een prachtige leerervaring waar de deelnemers o.a. inzicht hebben gekregen in persoonlijke sterktes en valkuilen zodat gekeken kan worden waar iemand het beste acteert binnen een crisisteam.

gepubliceerd op: 20 februari 2020