Cijfers in beeld COVID-19

Categorie: Regionaal

Voor de laatste stand van zaken van de situatie in de ziekenhuizen publiceren wij voortaan wekelijks de cijfers die het RCPS (Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding) verzamelt over het aantal COVID-19 patiënten op de IC en het aantal COVID-19 patiënten in de kliniek. Deze update wordt wekelijks op dinsdag op de website van het Traumacentrum ZWN gepubliceerd.

Het aantal patiënten positief getest op COVID-19 in de ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland wordt dagelijks bijgehouden door het RCPS Zuidwest-Nederland.

Het aantal patiënten met COVID-19 op de IC is afgelopen week gedaald van 8 naar 5 patiënten. Het aantal patiënten met COVID-19 in de kliniek schommelt tussen de 23 en de 29 patiënten. De meeste patiënten met COVID-19 bevinden zich in de subregio Rotterdam-Rijnmond.

gepubliceerd op: 2 september 2020