Casuïstiekbespreking acute geriatrische patiënt 

Op 30 november is de casuïstiekbespreking over de acute geriatrische patiënt gehouden. Meer dan 40 medewerkers vanuit diverse ketenpartners sloten aan om meer te leren over deze patiëntencategorie. Vanuit deze ketenpartners waren onder andere HAP-triagisten, regieartsen, SEH-verpleegkundigen, huisartsen, ambulancezorgprofessionals en transferverpleegkundigen aanwezig. Een mooi gezelschap om eens inhoudelijk de diepte in te duiken.

De avond begon met een casus ingebracht door Gert-Jan Leenheer, ambulanceverpleegkundige, vanuit de RAV Rotterdam Rijnmond. Tijdens deze casusbespreking kwam er al veel inhoudelijke discussie op gang. Aansluitend gaf Rutgerjan van Orden, huisarts, een presentatie over proactieve zorgplanning (ACP) voor de oudere patiënt. Als laatste sprak Arend Arends, klinisch geriater over het toenemende belang van geriatrisch onderzoek bij kwetsbare ouderen die zich presenteren op de SEH.

Deze leerzame avond werd positief afgesloten en vraagt om een vervolg! We streven ernaar om 3x per jaar een casuïstiekbespreking te organiseren, dus we zien jullie graag bij de volgende editie!

gepubliceerd op: 21 december 2023