Capaciteitsmanagement

Ruud Houdijk is adviseur risico- en crisisbeheersing en is in deze bijzondere periode verantwoordelijk voor het proces capaciteitsmanagement binnen het Tactisch Team van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland.

‘Het is de taak van het ROAZ ZWN om tijdens de coronacrisis de regionale zorgcontinuïteit zoveel mogelijk te beheersen. Het proces capaciteitsmanagement richt zich daarbij op alle mogelijke aanpassingen van werkwijzen in de zorg. In eerste instantie heeft de nadruk gelegen op accentverlegging naar de acute zorg door bijvoorbeeld het uitstellen van geplande zorg. In tweede instantie is er hard gewerkt aan concentratie van de COVID-19 zorg in cohortverpleging en het maximaal uitbreiden van de IC-capaciteit. Nu de toename van COVID-19 patiënten afneemt is het onze prioriteit om de meest urgente uitgestelde zorg weer op gang te krijgen.’

Afschalen

‘Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) komt vandaag met een landelijk plan voor het geleidelijk afschalen van de IC-capaciteit. Het uitgangspunt is dat de lucht die er ontstaat op de IC gelijk wordt verdeeld over Nederland om zo ruimte te creëren voor het oppakken van het meest urgente deel van de reguliere zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen om met een landelijk plan en een landelijke prioritering te komen voor de geleidelijke heropstart. Als ROAZ ZWN richten we ons op het coördineren van de invoering van de landelijke aanpak. Een andere actuele prioriteit in het proces capaciteitsmanagement is het stroomlijnen van de samenwerking tussen de cure en de care. Samen met de drie GHOR-bureaus in onze zorgregio wordt gewerkt aan een gedeeld begrip van de informatiestromen tussen en besluitvorming in enerzijds het ROAZ en anderzijds de drie subregionale bestuurlijke overleggen van de Directeur Publieke Gezondheid met de care-sector.’

gepubliceerd op: 16 april 2020