Bovenregionaal overplaatsen blijft noodzakelijk!

In onze regio zitten we nog steeds qua opschaling boven de geldende landelijke afspraak. Daardoor hebben we de mogelijkheid om bovenregionaal over te plaatsen. Door dat te blijven doen, houden we landelijk de sense of urgency op het vraagstuk van fair-share patiëntenspreiding. Hieronder de argumenten nog even kort op een rij gezet door het LCPS.

Effect van patiëntenspreiding

Het LCPS heeft deze noodzaak geïllustreerd in enkele overzichtelijke plaatjes. Hiermee wordt visueel duidelijk gemaakt wat het gevolg is van niet spreiden. Onderstaande figuren laten zien dat het spreiden van de COVID-zorg tijdens de tweede golf ertoe geleid heeft dat de ROAZ-regio’s meer binnen de bandbreedte zitten. Dat betekent dat alle regio’s een evenredig deel van de COVID-zorg leveren.

Resultaat van patiëntspreiding
Gevolgen van stoppen patiëntenspreiding

Toelichting: de rode stippellijn geeft de bandbreedte weer waarbinnen de COVID-zorg evenredig verdeeld is over het land. Links staat het resultaat tot nu toe. De afbeelding rechts laat zien dat als we nu stoppen met het spreiden van patiënten, de onevenredigheid snel weer toeneemt.

gepubliceerd op: 3 december 2020