Akkoord op het ROAZ plan

Categorie: Regionaal

Op 19 december hebben alle bestuurders van het AB ROAZ akkoord gegeven op het ROAZ plan. De afgelopen maanden is er, in lijn met het integraal Zorgakkoord, in de ROAZ regio Zuidwest-Nederland door de ketenpartners uit de acute zorg een ROAZ-plan opgesteld om de acute zorgketen toekomstbestendig vorm te geven.

Want ook richting 2033 willen we de acute zorgketen beschikbaar, bereikbaar en van acceptabele kwaliteit houden, zodat de patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg ontvangt, door de juiste professional op het juiste moment.

Uit het ROAZ Regiobeeld+ Zuidwest-Nederland (ZWN) kwam eerder dit jaar duidelijk naar voren dat over de volle breedte van de regionale acute zorgketen op alle vlakken een nog grotere disbalans zal ontstaan tussen vraag en aanbod, dan waar de zorgsector momenteel al mee te maken heeft. Om de toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van acute zorg in de toekomst duurzaam te borgen zijn de afgelopen maanden op verschillende niveaus en in verschillende gremia en werkgroepen plannen gemaakt, die samen het ROAZ-plan ZWN vormen. Onze overkoepelende ambitie hierin is om de toegankelijkheid van zorg minimaal gelijk te houden en voor iedereen gelijke kansen te creëren, op zijn minst ten aanzien van toegankelijkheid van zorg. Het ROAZ-plan is in 2024 te vinden op Regioplannen (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)

Stafbureau ROAZ Zuidwest-Nederland bedankt alle ketenpartners voor hun inzet bij de totstandkoming van dit ROAZ-plan. Wij zijn trots op het ROAZ-plan dat wij samen hebben gemaakt. “Wij gaan van de kant” vanuit gezamenlijke ambities. De komende jaren zullen cruciaal zijn om door inzet van de maatregelen, bijsturen en doorontwikkeling op basis van monitoring en “leren van elkaar” de (acute) zorg in de toekomst te kunnen blijven borgen. Op basis van de samenwerking om dit plan te maken, hebben wij er alle vertrouwen in dat wij dit samen kunnen!

Ook namens de bestuurders in het AB ROAZ hartelijk dank voor ieders inzet!

gepubliceerd op: 21 december 2023