Adviesrapport: ‘Optimalisatie van bekostiging acute zorg in Nederland’

In dit document vindt u het advies over de bekostiging van acute zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waarin wordt besproken hoe de bekostiging en financiering de veranderingen in de acute zorg ondersteunen.

De NZa ontving in maart 2023 een adviesaanvraag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Na een verkennend onderzoek heeft het Ministerie van VWS de volgende drie bekostigingsvraagstukken benadrukt:

  1. Integratie van de huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH) en de vorming van spoedpleinen.
  2. Beschikbaarheidsbekostiging voor de SEH.
  3. Zorgcoördinatie voor de acute zorg.

Het adviesrapport van de NZa is opgedeeld in twee delen, waarin de eerste twee vraagstukken worden uitgewerkt. Het advies met betrekking tot de bekostiging van zorgcoördinatie wordt later dit jaar verwacht.

gepubliceerd op: 11 maart 2024