Acute wijkverpleging bundelt krachten in Spoedzorg Rotterdam

Categorie: Regionaal

Bron: Zorgvisie 03-02-2020

Drie grote VVT-aanbieders in Rotterdam organiseren de acute wijkverpleging per 3 februari 2020 samen in de coöperatie Spoedzorg Rotterdam. Aafje, Laurens en Lelie zorggroep laten ’s nachts vier auto’s met verpleegkundigen rondrijden in Rotterdam voor ouderen met een acute zorgvraag. ‘Acute wijkverpleging blijft een kostbare business’, zegt bestuurder Marieke Verhart.1

Nurse giving medication to a senior woman
Foto: AdobeStock

Acute wijkverpleging is voor veel zorgaanbieders een verlieslatende activiteit. Maar niet doen, is geen optie. Zorgaanbieders hebben de wettelijke plicht om binnen dertig minuten na een acute zorgvraag een hulpverlener ter plekke te hebben. En dat moet ook nog een verpleegkundige zijn met minimaal opleidingsniveau 4. Overdag is dat niet zo ingewikkeld, maar buiten kantoortijden is het kostbaar om personeel beschikbaar te houden.

De kosten daarvan zijn zo hoog dat zorgaanbieders al jaren lobbyen om van de acute wijkverpleging een nutsvoorziening te maken. Een ander initiatief in 2017 was de coöperatie Thuis & Veilig. Daarin werken vijf grote zorgaanbieders samen voor de organisatie van de acute wijkverpleging in avond, nacht en weekend (ANW).

Spoedzorg Rotterdam van start

‘In Rotterdam doen we het zelf wel’, dachten negen Rotterdamse zorgaanbieders, verenigd in de Rotterdamse brancheorganisatie Conforte. Maar het lukte niet om samen een plan te maken. Om de vaart erin te houden, nemen drie van de vier de grootste Rotterdamse VVT-aanbieders – Aafje, Laurens en Lelie zorggroep – het initiatief voor de coöperatie Spoedzorg Rotterdam. Alleen Humanitas doet niet mee, maar sluit mogelijk in een later stadium alsnog aan, verwacht Marieke Verhart, bestuurder Spoedzorg Rotterdam. ‘Het is veel efficiënter om de acute wijkverpleging samen te organiseren. De drie aangesloten zorgaanbieders hebben nu samen elke nacht vijf auto’s rond rijden. Samen denken we er vier nodig te hebben. We kunnen samen de bestaande zorginfrastructuur beter benutten. We doen ook de acute zorgvraag voor kleine thuiszorgaanbieders.’

Kwetsbare ouderen

De mensen die beroep doen op acute wijkverpleging zijn meestal kwetsbare thuiswonende ouderen die vallen of een andere acute hulpvraag hebben. Daarnaast zijn er ouderen zonder zorgindicatie die een abonnement hebben op de personenalarmering van een van de betrokken zorgaanbieders. Verder doet een groeiend aantal ouderen met dementie een beroep op de acute wijkverpleging. Verhart: ‘Soms bellen ze steeds opnieuw het alarmnummer, omdat ze vergeten zijn dat ze gebeld hebben. In zulke gevallen gaan we met het dagteam in overleg over hoe de zorg is georganiseerd.’

Eigen logo Spoedzorg Rotterdam

Spoedzorg Rotterdam bestaat uit een team van achttien verpleegkundigen. Ze hebben een brede scholing, zodat ze zelfstandig de triage kunnen doen bij acute zorg. Ook zijn ze geschoold in complexe en gespecialiseerde zorg aan huis, zodat ze de ANW-diensten kunnen doen van de gespecialiseerde teams die dat overdag doen. Spoedzorg Rotterdam staat ook standby voor de acute zorgvraag in verpleeghuizen in de nacht. Vooral kleine verpleeghuizen hebben moeite om ’s nachts voldoende personeel met de benodigde expertise paraat te hebben. Ook gaat Spoedzorg Rotterdam samenwerken met de HAP Rijnmond voor acute zorgvragen die een verpleegkundige kan geven. Voor de herkenbaarheid krijgen de medewerkers een eigen uniform en de auto’s een logo.

Personeelskosten

Verhart schat de kosten voor Spoedzorg Rotterdam op 1,9 miljoen euro. Voor 95 procent zijn dat personeelskosten om voldoende mensen beschikbaar te hebben. Daarnaast zijn er kosten voor management en de auto’s. Verhart: ‘De ambitie is om het samen efficiënter te doen, zodat de acute wijkverpleging minder verlieslatend wordt. En hopelijk zelfs kostenneutraal.’

Samenwerking vervangt concurrentie

Tien jaar geleden hebben de zorgaanbieders in Rotterdam de samenwerking al verkend. ‘Maar toen was concurrentie om klanten het leidende principe’, zegt Verhart. ‘Nu kunnen zorgaanbieders de zorgvraag niet aan en hebben ze allemaal te maken met het tekort aan personeel. Daarom ligt samenwerking nu veel meer voor de hand.’

Mededingingsproof

Die samenwerking hoeft volgens Verhart niet te botsen met de Mededingingswet. De zorgaanbieders houden hun eigen klanten. Ze declareren de geleverde zorg zelf bij zorgverzekeraars. Ze hanteren ook hun eigen tarieven en weten niet van elkaar hoe hoog die zijn. Wel maken ze afspraken over het delen van de kosten. ‘We betalen elkaar vooraf via de coöperatie een vaste vergoeding per klant per maand. We verrekenen dus niet achteraf de werkelijk gerealiseerde opbrengsten per cliënt’, zegt Verhart.

Het hoogste orgaan in de Coöperatie is de Algemene Ledenvergadering. De leden daarvan zijn de drie directeuren van de betrokken thuiszorgaanbieders.

Toegang tot woning en ECD

De samenwerking is achter de schermen een complexe logistieke operatie. Verpleegkundigen moeten immers snel toegang krijgen tot woningen en digitale zorgdossiers. Een deel van de acute zorgvraag komt van mensen die een abonnement hebben op de personenalarmering van een van de zorgaanbieders. Sommige zorgaanbieders hebben de sleutels in een kluis liggen. Andere geven toegang via een digitale sleutel op afstand. ‘Het team moet dus beschikken over de juiste autorisaties of weten waar de sleutels liggen.’

Daarnaast moeten de verpleegkundigen toegang krijgen tot de elektronische cliëntendossiers. Ze moeten daarin inzage krijgen en kunnen rapporteren wat ze doen. De drie zorgaanbieders werken allemaal met hetzelfde softwaresysteem, Nedap. Dat maakt de samenwerking wat eenvoudiger. ‘Maar ook dan is het nog een heel gedoe om afspraken te maken over inloggegevens en rechten’, zegt Verhart.

Zorgverzekeraars

Spoedzorg Rotterdam onderhandelt met zorgverzekeraars over een financiële bijdrage bij de opstart. Zorgverzekeraars hebben zorgplicht en zijn erbij gebaat dat zorgaanbieders de acute vraag in de avond en nacht goed regelen. ‘De verzekeraars zijn erg enthousiast. We zijn nog in gesprek met Zilveren Kruis en hopen dat VGZ en CZ en de andere verzekeraars dan volgen. Een paar ton erbij zou erg leuk zijn’, zegt Verhart.

Gemeente en woningcorporaties

Ook met de gemeente Rotterdam en woningcorporaties gaat Spoedzorg Rotterdam binnenkort aan tafel. ‘Woningcorporaties kunnen een rol spelen bij het makkelijker toegang leveren tot woningen. Met de gemeente spreken we over een financiële bijdrage voor digitale sloten. Dat zijn voor burgers behoorlijke uitgaven.’

gepubliceerd op: 4 februari 2020