Overleg Zorgverzekeraars

Datum: 31 oktober 2019
Tijd: 15:00 - 16:30
Soort: Zorgverzekeraars
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: RAV Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, Papendrecht
Agenda: zet in mijn agenda

Dit overleg vindt 3x per jaar plaats.