Expertisegroep Zorgcontinuïteit GGZ

Datum: 26 april 2022
Tijd: 11:00 - 13:00
Soort: Expertisegroep Zorgcontinuïteit GGZ
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: MS Teams
Agenda: zet in mijn agenda

Deze expertisegroep komt twee keer per jaar bij elkaar