Expertisegroep Zorgcontinuïteit GGZ (opgeschaalde zorg)

Datum: 17 oktober 2019
Tijd: 10:00 - 12:00
Soort: Expertisegroep Zorgcontinuïteit GGZ
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Antes
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Zorgcontinuïteit GGZ komt 2x per jaar bijeen.