Expertisegroep Zorgcontinuïteit GGZ

Datum: 13 oktober 2022
Tijd: 10:00 - 12:00
Soort: Expertisegroep Zorgcontinuïteit GGZ
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: MS Teams
Agenda: zet in mijn agenda

Deze expertisegroep komt twee keer per jaar bij elkaar