Expertisegroep Ziekenhuizen (opgeschaalde zorg)

Datum: 20 maart 2019
Tijd: 10:00 - 12:00
Soort: Expertisegroep Ziekenhuizen
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Erasmus MC
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep ziekenhuizen komt 6x per jaar bijeen.