Expertisegroep voorbereiding opgeschaalde ambulancezorg

Datum: 14 maart 2023
Tijd: 10:00 - 12:00
Soort: Expertisegroep voorbereiding opgeschaalde ambulancezorg
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: RAV Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, Papendrecht
Agenda: zet in mijn agenda

Deze expertisegroep komt 1x per 3 maanden bijeen.