Expertisegroep Psychiatrie

Datum: 27 september 2021
Tijd: 13:00 - 15:00
Soort: Expertisegroep Acute Psychiatrie
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: MS Teams
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Psychiatrie komt drie keer per jaar bijeen.