Expertisegroep CBRN (opgeschaalde zorg)

Datum: 31 oktober 2019
Tijd: 10:00 - 12:00
Soort: Expertisegroep CBRN
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Erasmus MC
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep CBRN komt 2x per jaar bijeen.