Expertisegroep Ambulancezorg (opgeschaalde zorg)

Datum: 22 september 2020
Tijd: 10:00 - 12:00
Soort: Expertisegroep voorbereiding opgeschaalde ambulancezorg
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: RAV Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, Papendrecht
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Ambulancezorg komt 4x per jaar bijeen.