Expertisegroep acute Psychiatrie

Datum: 19 december 2022
Tijd: 13:00 - 15:00
Soort: Expertisegroep Acute Psychiatrie
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: MS Teams
Agenda: zet in mijn agenda

Deze expertisegroep komt drie keer per jaar bijeen.