Expertisegroep acute Neurologie

Datum: 7 februari 2023
Tijd: 18:00 - 19:30
Soort: Expertisegroep Acute Neurologie
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Erasmus MC, MS Teams
Agenda: zet in mijn agenda

Deze expertisegroep komt drie keer per jaar bijeen.