Expertisegroep Acute Neurologie

Datum: 3 december 2019
Tijd: 18:00 - 19:30
Soort: Expertisegroep Acute Neurologie
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Nader te bepalen
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Acute Neurologie komt 5x per jaar bijeen.