Expertisegroep Acute Neurologie

Datum: 3 maart 2020
Tijd: 18:00 - 19:30
Soort: Expertisegroep Acute Neurologie
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Erasmus MC
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Acute Neurologie komt 4x per jaar bijeen.