Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde

Datum: 5 februari 2019
Tijd: 15:00 - 16:30
Soort: Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Franciscus Gasthuis
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Acute Kindergeneeskunde komt 4x per jaar bijeen.