Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde

Datum: 20 mei 2020
Tijd: 13:15
Soort: Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Nader te bepalen
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Acute Kindergeneeskunde komt 4x per jaar bijeen. In coronatijd of actuele situaties wekelijks of 2-wekelijks.