Expertisegroep Acute geboortezorg Zeeland

Datum: 4 november 2019
Tijd: 18:30 - 20:30
Soort: Expertisegroep Acute geboortezorg Zeeland
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Admiraal de Ruyter ziekenhuis
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Acute geboortezorg Zeeland komt 4x per jaar bijeen.