Expertisegroep acute geboortezorg regio Rotterdam-Rijnmond

Datum: 24 juni 2019
Tijd: 19:00 - 21:00
Soort: Expertisegroep Acute geboortezorg Rotterdam-Rijnmond
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Erasmus MC
Agenda: zet in mijn agenda

Deze expertisegroep vindt ongeveer 4 keer per jaar plaats