Dagelijks Bestuur Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Datum: 12 september 2024
Tijd: 10:00 - 12:00
Soort: Dagelijks Bestuur Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)
Type: Besloten bijeenkomst
Agenda: zet in mijn agenda

Het dagelijks bestuur van het ROAZ komt 4x per jaar bijeen.