Zicht op betere kwaliteit in de spoedzorgketen

Categorie: Landelijk

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is kort geleden door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), namens de elf bij de spoedzorgketen betrokken partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN) aangeboden aan het Zorginstituut. Aan de totstandkoming is een uitgebreid regionaal traject voorafgegaan. Er zijn twee normen waarover partijen geen overeenstemming hebben bereikt (de expertise van de arts op de SEH en de geriatrische expertise op de SEH), het Zorginstituut kan het Kwaliteitskader Spoedzorgketen daarom nog niet inschrijven in het register. Het Zorginstituut heeft besloten gebruik te maken van de wettelijke bevoegdheid om doorzettingsmacht in te zetten om de twee normen nader in te vullen en definitief vast te stellen.

Lees hier meer.

gepubliceerd op: 5 juni 2019