Wat te doen bij voornemen tot wijziging acutezorgaanbod?

Categorie: Regionaal

Bent u als zorgaanbieder voornemens om het acutezorgaanbod op een of andere manier te wijzigingen dan vraagt dit voorafgaande een aantal zorgvuldige stappen. Wijziging in het aanbod acute zorg binnen de ROAZ-regio kan mogelijk impact hebben op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg in de gehele ROAZ-regio. Vandaar dat zorgvuldige stappen nodig zijn. Op deze manier is er aandacht voor het borgen van de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de acute zorg, ook bij een eventuele opschorting of beëindiging.

Welke stappen dient u te nemen?

De stappen die u dient te nemen zijn afhankelijk van de omvang en duur van het voornemen tot wijziging zoals geheel, gedeeltelijke beëindiging, opschorting, tijdelijk of een structurele wijziging. 

In de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en ministeriële regeling (minREG) acute zorg staan de stappen vermeld die een zorgaanbieder van acute zorg in deze situatie ten minste dient te nemen. Om de te ondernemen stappen te bepalen kunt u gebruik maken van bijgaand stroomschema als hulpmiddel.

De Leidraad wijziging acuut zorgaanbod van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) biedt eveneens ondersteuning. Deze is in lijn met de AMvB en minREG.

Vragen?

Heeft u rondom de interpretatie en praktische toepasbaarheid van de wet twijfels of vragen dan kunt u deze uiteraard stellen aan roaz@erasmusmc.nl. Wij denken graag met u mee. Uw contactpersoon is Carien Eijkman, adviseur.

gepubliceerd op: 19 december 2022