Wat als aanpassingen in de zorgverlening onvoldoende blijken om de kwaliteit van zorg te waarborgen?

Pandemie-scenario’s laten thans zien dat met de opkomst en verspreiding van nieuwe virusvarianten de druk op de zorg nog verder kan oplopen. Er dient rekening gehouden te worden met een scenario waarin de vraag naar zorg het aanbod van zorg, ondanks alle genomen maatregelen, overschrijdt. En hoewel we natuurlijk allemaal hopen dat de derde golf met een grote toestroom van patiënten niet gaat komen en het onzeker is of dit scenario zich zal voordoen, is voorbereiding op de fase van crisiszorg noodzakelijk. In opdracht van het LNAZ maakt daarom iedere regio een noodscenarioplan.

Voorbereiding op crisiszorg

Er is sprake van crisiszorg als er landelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar is om patiënten op de gebruikelijke wijze en conform de professionele standaard, zoals we gewend zijn in de zorg, te behandelen en te verzorgen. In deze fase zal er dus sprake zijn van verlies van kwaliteit van zorg, ten opzichte van de situatie die onder normale omstandigheden minimaal vereist wordt. Alle ketenpartners in de ROAZ-regio ZWN bereiden zich hier gezamenlijk op voor. Er worden afspraken gemaakt op landelijk-, ROAZ- en op veiligheidsregio-niveau. Per veiligheidsregio is een plan gemaakt met de ketenpartners. De drie GHOR-bureaus en het stafbureau ROAZ begeleiden het proces op het niveau van de verschillende veiligheidsregio’s (Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond) om te komen tot planvorming voor crisiszorg. Een kernteam met afgevaardigden uit verschillende zorgsectoren werkt daarnaast aan een overkoepelend plan met verwijzingen naar de plannen per veiligheidsregio voor voorbereiding op crisiszorg ten tijde van de COVID-19-pandemie. Het kernteam gaat na waar nog nadere afspraken moeten worden gemaakt voor een integrale aanpak in de regio. Een plan is nooit geheel af. Aankomende week wordt het plan aangeboden aan het Strategisch Team en worden de regionale afspraken vastgelegd. Waar nodig worden de afspraken komende weken verder aangescherpt.  

gepubliceerd op: 4 maart 2021