Voorwoord

Categorie: Regionaal

Beste ketenpartners,

Het nieuwe jaar is gestart. Een jaar om met elkaar samen te werken aan verdere verbeteringen in de acute zorgketen. Wij kijken ernaar uit om samen met het team onze slogan in te vullen; verbinden, optimaliseren en vernieuwen in de acute zorgketen. Zodat de patiënt de juiste zorg op het juiste moment ontvangt. 

Vorig jaar hebben we met de regio een aantal mooie resultaten bereikt. Zoals de implementatie van het inzichtmodel voor de verloskundige capaciteit waardoor verloskundigen niet eindeloos lang rond hoeven te bellen waar ze met een bevallende vrouw terecht kunnen. Daarnaast hebben we in september en oktober een intensieve en grootschalige oefening ‘De Hollandse Griep’ gedraaid met bijna alle ketenpartners in de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid waaruit belangrijke verbeterpunten zijn gekomen. Wij gaan graag met alle ketenpartners aan de slag om deze verbeterpunten op te pakken en te zorgen dat we nog beter zijn voorbereid. Ook zijn in 2019 een aantal belangrijke projecten gestart die dit jaar verder vorm en inhoud krijgen; zoals de regionale implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, de implementatie van een capaciteitsinzicht model (pilot 2twnty4) en het creëren van inzicht in de stand van zaken rond digitale gegevensuitwisseling. Daarnaast ondersteunen we vanuit het Traumacentrum de stuurgroep zorgcoördinatie en zijn enkele mooie pilotvoorstellen ingediend bij AZN. De pilot in Zuid-Holland Zuid kan van start en we hopen ook snel goedkeuring te krijgen voor het plan in Rotterdam-Rijnmond. 2020 staat in het teken om samen met ketenpartners deze verbeterpunten op te pakken en de samenwerking in ROAZ verband nog verder te intensiveren. Afgelopen jaar hebben ook de eerste onderzoeken op de gegevens uit onze traumadatabase plaatsgevonden. De artikelen zijn ingediend en leiden in 2020 wellicht tot mooie publicaties. 

In december hadden we een feestelijke receptie en refereeravond die in het teken stond van 20 jaar Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Veel ketenpartners waren aanwezig en hebben met ons dit memorabele moment gevierd. De blik op de toekomst van de acute zorg en het MMT, die een aantal sprekers ons gaven, geeft inspiratie en stof tot nadenken.

Op de valreep van het oude jaar werd het ineens druk op alle kinderafdelingen. Vanuit het Traumacentrum zijn we intensief bezig geweest om samen met de kinderartsen en managers van de kinderafdelingen oplossingen te bedenken voor de krapte met betrekking tot kinderbedden. Het is fijn om te zien hoeveel denkkracht de ketenpartners gezamenlijk hebben om dit probleem het hoofd te bieden en welke mooie stappen zijn genomen. Wij willen iedereen danken voor zijn betrokkenheid. De rust lijkt weer wat wedergekeerd maar we blijven de situatie uiteraard in de gaten houden.

Kortom, het is nooit saai bij het Traumacentrum. Met een prachtig team kijken wij ernaar uit om in 2020 de regio verder te ondersteunen.

Hartelijke groet,

Dennis den Hartog en Nienke Huijbregts

gepubliceerd op: 20 januari 2020