Verloskundige capaciteit in regio in beeld

Categorie: Regionaal

Alle ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond nemen deel aan de proef “Inzicht in verloskundige capaciteit in regio Rotterdam–Rijnmond”. De proef start op 16 september, duurt een jaar en heeft als doel verloskundigen inzicht te geven in de bezetting van verloskundige bedden bij de deelnemende ziekenhuizen. Doel is dat een zwangere vrouw en het ongeboren kind de juiste zorg, op de juiste plaats, binnen het juiste tijdsbestek ontvangt. Door middel van een online, 24/7 actueel overzicht  van de medische en poliklinische capaciteit kan de verloskundige gerichter bellen. De capaciteit wordt weergegeven in: keuzemogelijkheden in overleg (oranje); niet beschikbaar (rood) en beschikbaar (groen). Dit bespaart tijd en voorkomt onnodige onrust bij het zoeken naar een plek voor de barende vrouw die in het ziekenhuis moet of wil bevallen. Tevens draagt dit bij aan het voorkomen van onnodige telefoontjes naar de ziekenhuizen.

Alle verloskundig samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond en Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond zijn vertegenwoordigd in de  expertisegroep “Acute Geboortezorg regio Rotterdam Rijnmond” en werken samen om een actueel regionaal overzicht te verkrijgen van beschikbare of niet beschikbare medische en poliklinische verloskundige bedden. Ieder ziekenhuis moet zorgen voor complete en actuele informatie.

Aan de pilot doen mee de eerstelijns verloskundigen (georganiseerd in SEVZ, Verve, BovenMaas / Stichting Geboorteketen), gynaecologen, kinderartsen (neonatologen) van Erasmus MC, Geboortecentrum Sophia, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De expertisegroep Acute Geboortezorg wordt begeleid door het Traumacentrum Zuidwest-Nederland dat hierin samenwerkt met het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond. ZorgImpuls ondersteunt het DVP Rijnmond.

Tevens kunt u hier meer lezen.

gepubliceerd op: 16 september 2019