Vaccinatietraject in ziekenhuizen voorspoedig van start

Categorie: Regionaal

De zorgelijke situatie in de acute zorg is mede ingegeven door het ziekteverzuim van zorgmedewerkers, vaak corona-gerelateerd. De druk op ziekenhuizen en andere zorginstellingen in heel Nederland is enorm hoog. Medewerkers uit de acute zorg worden daarom onderdeel van de groep die als eerste in aanmerking komen voor het vaccin. Begin januari kwam het goede nieuws van het LNAZ dat er vaccins beschikbaar kwamen voor de bestrijding van het coronavirus en is met de regio enthousiast begonnen aan het vaccinatietraject. De levering van de vaccins vond plaats aan het Erasmus MC.

Distributie

Het ROAZ ZWN heeft zich met alle betrokken partijen ingespannen om de verdeling van de vaccins onder de ziekenhuizen goed en te laten verlopen. Het ROAZ ZWN heeft een regionale projectgroep ingericht met projectleiders uit de regio. Met deze projectgroep is geïnventariseerd welk ziekenhuis wanneer gaat beginnen met vaccineren. De apotheek van het Erasmus MC draagt zorg voor de distributie naar de ziekenhuisapotheken in onze regio. Zodat ook daar snel begonnen kon worden met vaccineren. De vaccins worden namelijk door het RIVM bij koelkasttemperatuur aangeleverd en zijn dan vijf dagen houdbaar. Het logistiek proces is daarom een belangrijk punt van aandacht.

Voor wie zijn de vaccins bestemd?

De vaccins zijn bestemd voor medewerkers bij wie uitval direct leidt tot verlies aan capaciteit coronazorg en daarmee direct gevolgen heeft voor de opnamecapaciteit. Hierbij wordt het plan van aanpak covid-19 vaccinatie van de LNAZ gevolgd. Er is gestart met de medewerkers van de Intensive Care (IC) en de Spoed Eisende Hulp (SEH) van de covid-kliniek. Het ambulancepersoneel van de 25 landelijke ambulancediensten is door het AZN verdeeld onder de ROAZ-regio’s. In onze regio betreft het 4 ambulancediensten die behoren bij ROAZ-regio ZWN, te weten Zuid-Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond, Witte Kruis Zeeland en Ambulancedienst Zeeuws-Vlaanderen. Zij worden gevaccineerd in de ziekenhuizen. Op de site van het LNAZ staan de doelgroepen en volgordelijkheid voor de vaccinaties volgens schil 1 genoemd. Deze groepen hebben prioriteit om de kritische capaciteit binnen de acute zorg zo goed als mogelijk beschikbaar te houden.

Stand van zaken

Een essentieel onderdeel van het vaccinatieprogramma tegen COVID-19 is de registratie van wie en wanneer, welke variant heeft ontvangen. Registratie is onder andere nodig om mensen uit te kunnen nodigen voor hun tweede dosis vaccin, maar ook om inzicht te krijgen in de vaccinatiegraad, effectiviteit, impact en veiligheid van de vaccins. Zowel de eerste vaccinatieronde als ook de registratie is voorspoedig verlopen. De vaccinatiebereidheid ligt hoog. Landelijk zijn nu afspraken gemaakt en kijkt men hoe ver iedereen is met het vaccineren van de eerste schil. Zodat er geen grote verschillen ontstaan in de regio’s ten aanzien van de vaccinatie per doelgroep. Ook is er aan elke regio gevraagd of er een tekort of overschot is betreffende de eerste schil. Vervolgens heeft herverdeling van de flacons plaatsgevonden. Drie weken na de eerste vaccinatie dient de tweede dosis vaccin toegediend te worden. Een planning voor de distributie is in de maak. De afspraken met de medewerkers voor de tweede vaccinatie zijn reeds ingepland. Wij hopen dat er de komende weken en maanden veel meer vaccins beschikbaar komen zodat ook andere doelgroepen die voor de ketensamenwerking zo belangrijk zijn snel kunnen aanhaken.

Complimenten

Door een enorme inzet van iedereen en een fijne samenwerking is het vaccinatietraject in de ziekenhuizen voorspoedig van start gegaan. Complimenten aan alle betrokkenen van de ziekenhuizen die dit zo snel voor elkaar hebben gekregen. We kunnen trots zijn op het resultaat!

gepubliceerd op: 14 januari 2021