Update vanuit het RCPS

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) is hét informatieknooppunt voor capaciteit en beschikbaarheid in de zorgregio Zuidwest-Nederland. Het RCPS is inmiddels een vast onderdeel van het stafbureau van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN).

NIEUW TEAM

‘In het RCPS hebben we afgelopen week een wisseling van collega’s gehad. Voor het overplaatsen en terugplaatsen van COVID-19 patiënten binnen en buiten onze regio hebben we hulp gekregen van een nieuwe groep artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en arts-onderzoekers. Zij stemmen dagelijks af met de individuele ziekenhuizen en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Tevens zijn de datamanagers van het stafbureau van het ROAZ ZWN ingewerkt op de dagelijkse data-aanlevering aan het LCPS. We zijn hartstikke blij met deze en alle eerdere hulp!’ aldus Marlise Schouten.

LANDELIJK PLATFORM ZORGCOÖRDINATIE

De afgelopen weken hebben alle ziekenhuizen dagelijks data doorgegeven over de beschikbare en opgeschaalde capaciteit voor de IC en kliniek. Ook wordt elke dag de bewezen en verdachte patiënten in de NICE registratie ingevoerd. Op basis van deze gegevens rapporteert het RCPS dagelijks aan het LCPS over beschikbaarheid en de mogelijkheid om patiënten op te vangen binnen onze regio. Het landelijk beschikbare gestelde Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) kan de handmatige aanlevering door ziekenhuizen via www.zorg-capaciteit.nl en de informatievoorziening vanuit het RCPS aan LCPS deels vervangen. Het LCPS heeft een webinar geïnitieerd over het LPZ en deze kun je terugkijken via deze link.

gepubliceerd op: 30 april 2020