Update PBM

Het merendeel van onze ketenpartners heeft zich inmiddels aangesloten bij de beschikbare landelijke portals van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen: Onemed/QRS voor de ziekenhuizen en Regionale Ambulancevoorzieningen en Mediq voor alle overige zorgpartners. Bij deze portals kunnen zorginstellingen rechtstreeks de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen. Als er geen schaarste is, wordt er rechtstreeks geleverd.

De schaarste begint overigens sterk af te nemen doordat de toevoer via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen goed op gang is gekomen. Ook voor isolatiejassen en handschoenen is op dit moment voldoende voorraad om uit te leveren. Als gevolg van deze ontwikkelingen wijzigt de rol van het PBM-team in Zuidwest-Nederland. Deze is op dit moment als volgt:

  • Monitoren voorraden ketenpartners door uitvraag eenmaal per week;
  • Beheren acute noodvoorraad voor onvoorziene omstandigheden bij ketenpartners;
  • Beschikbaar voor vragen, tips en delen van kennis en best practises in de regio.

EVALUATIE

Om terug te kijken en te leren van de afgelopen periode heeft er op 15 mei jl. een afsluitende call met de inkopers van ziekenhuizen en RAV’s plaatsgevonden. Eenzelfde gesprek voor de Mediq-partners staat gepland op 5 juni a.s. Met de wetenschap dat we de samenwerking weer op kunnen starten als het bij nieuwe schaarste nodig is, schalen we nu met een gerust hart af.

gepubliceerd op: 28 mei 2020