Teststraat Zuid-Holland Zuid breidt uit

Categorie: Regionaal

De teststraat in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) werd in enkele dagen tijd uit de grond gestampt door de GGD ZHZ. Een drive-through waar zorgpersoneel sinds 6 april jl. zes dagen per week getest kan worden op het coronavirus. Binnenkort wordt ook onderwijs- en kinderopvangpersoneel getest.

Zorgpersoneel

We zijn gestart met het testen van zorgmedewerkers die buiten de ziekenhuizen werken met patiënten en coronaverschijnselen hebben. De GGD beschikt ook over een mobiel testteam. Daarmee gaan we bijvoorbeeld langs verpleeghuizen om bewoners te testen. Voor verpleeghuizen is het heel belangrijk om te weten of een bewoner besmet is, zodat ze maatregelen kunnen nemen.

Instellingen in beeld

Het testen van zorgpersoneel met luchtwegklachten en van bewoners uit zorginstellingen verloopt voorspoedig. De GGD heeft zicht op positief geteste inwoners, zowel thuiswonend als in instellingen. Momenteel wordt steeds verfijnder in beeld gebracht hoeveel positieve bewoners of personeelsleden elke zorginstelling heeft, met onderscheid naar locaties. Op die manier ontstaat een beeld van eventuele concentraties van positieve patiënten en personeel.

De zorginstellingen ontvangen dit overzicht. Het ondersteunt de kennisoverdracht tussen instellingen en stimuleert het onderling leren. Het ondersteunt ook het werk van GGD en GHOR bij het organiseren van de zorgcontinuïteit. Als er sprake is van uitbraken adviseert de GGD zorginstellingen. Op de GGD website is een hygiënewijzer over infectiepreventie voor zorginstellingen beschikbaar.

Onderwijs en kinderopvang

Met het openen van de scholen en kinderopvang biedt de GGD nu ook de mogelijkheid van laagdrempelig testen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. De test is beschikbaar voor elke functionaris in deze sector. Denk o.a. aan leerkracht, pedagogisch medewerker, directeur, intern begeleider, externe begeleiders (logopedist, orthopedagoog, etc.). In aanmerking komen medewerkers die minimaal 24 uur klachten hebben.

gepubliceerd op: 30 april 2020