Terugblik Werkconferentie Zorgcoördinatie

Categorie: Regionaal

Op 26 november jongstleden heeft het ROAZ een Werkconferentie Zorgcoördinatie georganiseerd. Daarbij was een breed gezelschap uit de gehele ROAZ-regio vertegenwoordigd (circa 50 deelnemers uit diverse zorginstellingen, huisartsenposten, VVT, ziekenhuizen, meldkamer, ambulancediensten, GGZ etc.). Tijdens deze werkconferentie is kennis gedeeld over andere regionale en landelijke initiatieven rond zorgcoördinatie door Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Ook de regionale ontwikkelingen in de zorg (groei/complexiteit zorgvraag gecombineerd met arbeidsmarktkrapte) werden toegelicht. De deelnemers ervaarden hiermee de urgentie om gezamenlijk aan de slag te gaan en over de grenzen van de eigen organisatie heen te denken. Dat gevoel werd versterkt door een presentatie van Freddy Lippert, CEO Emergency Medical Services Copenhagen, over de inrichting van zorgcoördinatie in Kopenhagen. Daarbij wordt de acute zorg uitgevoerd vanuit een integraal coördinatiecentrum van ‘Emergency Medical Services’. Veel deelnemers gaven aan dat deze werkwijze als stip aan de horizon voor onze regio passend zou zijn, maar dat we nog maar aan het begin van deze ontwikkeling staan. Ook zijn in workshops diverse regionale pilots toegelicht en besproken. De opbrengsten van de discussies worden meegenomen in verdere versterking van de diverse pilots en het bredere programma zorgcoördinatie.

Freddy Lippert (CEO Copenhagen Emergency Medical Services)
Renee Linck (programmamanager en organisatieadviseur)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke Huijbregts.

gepubliceerd op: 20 januari 2020