Terugblik op de eerste piek van de coronacrisis

Categorie: Regionaal

Terwijl onze dagen nog beheerst worden door de tweede piek van het coronavirus, volgt hier een terugblik op de eerste piek. Een goede timing is belangrijk, maar in deze rare tijd hebben we dat losgelaten.

Zorgen tijdens COVID-19. ‘Samenwerking in de zorgketen Zuidwest-Nederland tijdens de eerste golf van de coronacrisis’

In dit magazine kijken we met een aantal partners terug op een heel bijzonder en zeer hectisch voorjaar en dat doet ertoe op elk moment. In het voorjaar werden we, net als nu, allemaal geleefd door de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in ons land. Deze terugblik is verre van volledig, maar geeft wel een goede indruk hoeveel werk er zichtbaar- en onzichtbaar is verzet en hoe we dit hebben beleefd. Niet alleen om welverdiende pluimen uit te delen, maar ook om de dilemma’s te belichten. Bovenal is deze terugblik bedoeld om met terugwerkende kracht trots te zijn op jezelf en je collega’s én als hart onder de riem voor het hier en nu.

Handen ineenslaan en krachten bundelen

Als ROAZ-regio bewijzen we dat we, ook in crisistijd, de zorgcontinuïteit kunnen waarborgen als we de handen ineenslaan en onze krachten bundelen!

gepubliceerd op: 7 december 2020