Stand van zaken Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Categorie: Regionaal

U leest in dit bericht geen spectaculair nieuws over de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

Zoals u weet zijn de ketenpartners in onze regio aan de slag met de implementatie van de normen. Er worden stappen gezet door de organisaties zelf maar ook met elkaar als ketenpartijen van de acute zorg.

Zodra er nieuws is dat het Kwaliteitskader Spoedzorgketen door het Zorginstituut in het Kwaliteitsregister is opgenomen wordt dit bericht via onze sociale media kanalen met u gedeeld. Zodra het Kwaliteitskader in het Kwaliteitsregister is opgenomen zijn de omschrijvingen (normen) opgesteld door de 11 landelijke partijen die betrokken zijn bij de spoedzorg formeel. De deadlines van de nieuwe normen zijn dan ook vastgesteld en voor ketenpartners dan ook formeel leidraad voor de implementatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carien Eijkman.

gepubliceerd op: 20 januari 2020