Scenario’s IC-bezetting voor dit najaar reden tot zorg

Wat gebeurt er dit najaar met de landelijke vraag naar IC-zorg als er verstoringen optreden? En hebben we hier genoeg capaciteit voor? Met het oog op de versoepelingen en de capaciteit in de ziekenhuizen is het belangrijk dat we beseffen dat we er nog niet zijn.

 Zes scenario’s met IC-bezetting

Om ons goed voor te kunnen bereiden op het najaar heeft het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding) zes scenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s geven informatie over de mogelijke IC-bezetting in het najaar bij verstoringen. Ze laten zien wat er gebeurt bij meer of minder COVID-patiënten, een eventuele griepgolf en wat het effect is van meer of minder inhaalzorg. In vijf  van de zes scenario’s krijgen we in het najaar te maken met te weinig IC-capaciteit. Note: deze scenario’s geven inzicht in de mogelijke situatie voor het najaar op de IC.

 Ga hier direct naar de scenario’s.

gepubliceerd op: 10 september 2021