Samenwerken tijdens COVID-19

Categorie: Regionaal

Carien Eijkman, adviseur Acute Zorg bij het stafbureau Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN) en Lenny Delsasso, strategisch beleidsadviseur GHOR Zeeland, werken sinds de coronacrisis nauw samen. In dit interview vertellen ze hoe dit bevalt!

AFSTEMMEN

Lenny: ‘Carien is de liaison vanuit het stafbureau ROAZ ZWN voor mij. Daar waar het stafbureau van het ROAZ verantwoordelijk is voor de regionale zorgcontinuïteit van de acute zorg in Zuidwest-Nederland, is de GHOR verantwoordelijk voor de zorgcontinuïteit bij crisis en rampen in Zeeland. Wij zijn daarnaast in deze crisis ook de verbindende factor naar de veiligheidspartners en het openbaar bestuur in deze regio. De coronacrisis raakt zowel de reguliere zorgcontinuïteit als de zorg voor de COVID-19 patiënten en dat zorgt ervoor dat een goede samenwerking tussen mij en Carien super belangrijk is. Dit kun je gewoon niet in je eentje voor elkaar boksen.’

Carien: ‘Zeker in crisistijd is het van belang dat de hele zorgketen met elkaar afstemt en daarvoor moet je nauw met elkaar samenwerken. Ik ben begin maart gekoppeld aan onze subregio Zeeland en daarmee ook aan Lenny. Ik had haar hiervoor één keer gezien op een bijeenkomst dus we kenden elkaar eigenlijk niet. Des te leuker is de ontdekking dat we een hartstikke goed duo vormen! De lijnen zijn vanaf het begin kort, we spreken elkaar soms wel drie keer per dag.’

VERTROUWEN

Lenny: ‘Ik had nog niet eerder met Carien samengewerkt. Vanaf het begin hebben we op basis  van vertrouwen onze schouders eronder gezet. We dachten los van elkaar: we gaan er gewoon voor! We zitten daarom ook gezamenlijk ‘aan tafel’ bij elkaars overleggen. Ik sluit telefonisch aan bij het overleg van het tactisch team van het ROAZ ZWN en Carien sluit aan bij ons tactisch overleg. Los hiervan houden we elkaar dagelijks op de hoogte van alles wat we zien en horen in onze regio. Tussendoor hebben we ook de tijd genomen om onze samenwerking te evalueren. Hoe gaat het? Dat is ook belangrijk. Het is een hele heftige tijd geweest. Soms waren wij aan het einde van ons latijn. Het is heel belangrijk dat je dit ook met elkaar kunt delen.’

Carien: ‘Vanaf dag één was er vertrouwen tussen ons en ruimte voor ieders expertise en netwerk. Lenny en ik delen de wens om het zo praktisch mogelijk te maken voor iedereen en willen graag duidelijkheid verschaffen. We doen daarom ons best om onderwerpen goed voorbereid in de juiste tactische en bestuurlijke overleggen te krijgen. We informeren elkaar over wat er speelt op subregionaal-, regionaal en landelijk niveau en stemmen samen af wat nodig is. Daarbij kijken we naar Zeeland maar ook of er onderwerpen zijn om met de andere subregio’s af te stemmen omdat het voor de gehele regio van belang kan zijn  In de eerste weken hebben Lenny en ik ontzettend hard gewerkt. 60-70 uur per week was heel normaal. Het was heel fijn dat we vooral in alle drukte ook een sociaal klankbord voor elkaar konden zijn. Het is belangrijk dat je van elkaar weet hoe het met iemand thuis gaat en elkaar hierbij ook kunt steunen.’

WISSELWERKING

Lenny: ‘Binnen de Veiligheidsregio Zeeland hebben we, net als het ROAZ ZWN, een tactisch en een strategisch overleg. Carien en ik treffen elkaar bij het tactisch overleg zorg Zeeland. Dit overleg bestaat uit een afvaardiging op tactisch niveau vanuit de ziekenhuizen, huisartsen, ambulancezorg, meldkamer ambulancezorg, verpleeg-en verzorgingstehuizen, thuiszorg, apothekers, gehandicaptenzorg en de GGZ. Dat is ongeveer een groep van 15 personen. Carien en ik bereiden samen met mijn collega’s alle stukken voor en zorgen met elkaar dat de bestuurders goed geïnformeerd kunnen besluiten over alles wat raakt aan de openbare orde en de publieke gezondheid. Met respect voor elkaars rol doen we ons best om zowel de reguliere zorg als de COVID-19 zorg in Zeeland zo goed mogelijk te laten verlopen.’

Carien:
‘Vanuit het stafbureau ROAZ ZWN zijn er adviseurs aangesloten bij elke subregio waar de verbinding is gelegd met het tactisch niveau. Daarnaast hebben we wekelijks een overleg waarin we met elkaar, de adviseurs van het stafbureau en de afvaardiging vanuit de GGD en GHOR in de subregio’s, onder andere praten over de zorgcontinuïteit in de gehele zorgketen. Ook hebben we aandacht voor de agenda voor het Strategisch Team ROAZ ZWN. Zo is er een continue wisselwerking op tactisch en bestuurlijk niveau en dat werkt heel goed.’

ONTMOETEN

Lenny: ‘Aanstaande donderdag zien we elkaar tijdens het tactisch overleg zorg Zeeland voor het eerst! We hebben een hele grote vergaderzaal in Middelburg gereserveerd, de raadzaal. Daar kunnen we met gemak vergaderen met in achtneming van 1,5 meter afstand. Het is voor het eerst dat we in deze vorm bij elkaar komen. Als dit overleg werkt, dan kunnen we hier allemaal heel veel profijt van hebben. Carien en ik zijn allebei dik tevreden als het ons lukt om tijdens dit overleg de regionale knelpunten te bespreken. We doen ons uiterste best om de verschillende overlegtafels beter in te richten zodat overal precies de juiste zaken worden besproken en besloten. Je wilt gewoon goed onderbouwde adviezen kunnen sturen naar het Strategisch team ROAZ ZWN en naar het bestuurlijk overleg in Zeeland zodat er goed geïnformeerd besloten kan worden.’

Carien: ‘Ik reis donderdag met plezier naar Middelburg! Het overleg met de witte kolom is bedoeld om de cure en de care nog beter met elkaar te verbinden. Als je bijvoorbeeld iets veranderd in het beleid van de ziekenhuizen heeft dit invloed op de uitstroom naar andere zorginstellingen. Andersom geldt hetzelfde. Als er iets veranderd in het beleid van de huisartsen heeft dit invloed op de ziekenhuizen. Cure en de care moet je als één geheel zien. Het had natuurlijk nóg fijner geweest als Lenny en ik elkaar al eens hadden ontmoet voor de crisis. Het helpt gewoon als je elkaar al een keer in de ogen hebt kunnen kijken, anders dan via een videocall. Daarom zijn we allebei ook zo blij met onze ontmoeting deze week!’

BIJVANGST

Carien: ‘Deze crisis brengt ons ook goede dingen. De samenwerking tussen de GGD, GHOR, het stafbureau en alle samenwerkingspartners in Zeeland is door de coronacrisis nóg transparanter geworden. Iedereen ziet en voelt het belang van deze samenwerking. Deze investering in de relatie is heel belangrijk en daar hebben we allemaal profijt van: nu, bij een volgende crisis, maar zeker ook straks weer in het ‘nieuwe normaal’. Voorheen hield ik me als adviseur vooral bezig met de acute zorg in plaats van opgeschaalde zorg. Door deze coronacrisis heb ik mijn scoop verbreed. Ik vind het heel interessant en leerzaam om deze ervaring op te doen.’

Lenny: ‘Voor iedereen die persoonlijk getroffen is door het coronavirus of voor alle mensen die ten gevolge van het virus al maanden snoeihard werken, is dit een zwarte periode. Voor mij als medewerker van de GHOR is deze periode heel interessant en leerzaam. De GHOR verzorgt de aansturing en coördinatie van de geneeskundige hulpverlening tijdens incidenten (rampen en crises). Als dit je werkveld is, dan gaat je bloed sneller stromen. Vlak voor de coronacrisis uitbrak waren we met een project bezig om de samenwerking tussen de GHOR, GGD en het stafbureau ROAZ ZWN bij infectieziekten nóg strakker te organiseren. Wie doet wat en hoe verloopt de communicatie? Nou, dat project hebben we na deze coronacrisis ongemerkt met groot succes afgerond! Je bedenkt aan de voorkant wat de kracht is van een ieder in crisistijd, althans dat probeer je jezelf voor te stellen. In crisistijd zie je dit gewoon gebeuren en omdat het zo overduidelijk is, is er geen aanleiding voor discussie. Het is zo belangrijk dat je elkaar buiten een crisis of ramp al kent en al hebt uitgezocht hoe de ideale samenwerking eruit ziet, zodat er ruimte is om deze samenwerking tot het maximale op te rekken als de nood aan de man is.’

TROTS

Carien: ‘Ik ben echt trots op alle collega’s in Zeeland en ook op de verbinding en samenwerking die er in het grote netwerk in Zuidwest-Nederland is met alle ketenpartijen. Er is een enorme inzet van iedereen waar ik super trots op ben. Dit zorgt ervoor dat we op een goede manier de crisis kunnen managen zowel voor Zeeland als voor de gehele regio.’

Lenny: ‘Ik ben trots op alle collega’s met wie ik samenwerk. Zij hebben vanaf het begin maar één doel voor ogen gehad en dat is de zorg regionaal goed organiseren. Ook de zorgaanbieders weten elkaar beter te vinden door deze crisis en ik hoop echt dat we ook in de toekomst na deze crisis op dezelfde voet met elkaar verdergaan. Ik vind echt dat bij het stafbureau van het ROAZ ZWN een stel toppers werken. Het is een leuke club mensen, enthousiast en met een grote bereidheid om te helpen. Daarnaast kan en mag er wat mis gaan. Ze nemen de tijd voor reflectie en daardoor is er ruimte om weer te verbeteren. Dat vind ik echt te prijzen.’

Links: Lenny Delsasso
Rechts: Carien Eijkman

gepubliceerd op: 30 april 2020