ROAZ bestuurders akkoord met voorstel regionale aanpak en prioriteiten Kwaliteitskader Spoedzorgketen!

Categorie: Landelijk

ROAZ bestuurders zeggen ja tegen het voorstel voor het oppakken van regionale acties implementatie Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het voorstel is tot stand gekomen nadat regionale ketenpartijen uit Zuidwest-Nederland input hebben geleverd. Daarmee is er inzicht verkregen in de kwaliteit van de acute spoedzorgketen zoals omschreven in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Tevens  hebben vertegenwoordigers van alle ketenpartijen in gezamenlijkheid prioriteiten bepaald wat in het voorstel is verwerkt.  In gezamenlijkheid gaan we verder aan de slag. Zowel het geformeerde regieteam als bestaande werkgroepen gaan met concrete acties aan de slag. Acties zijn vooral gericht op de overdracht in de acute zorgketen. Ook zijn enkele normen gelabeld om op landelijk niveau te implementeren.  Dit in relatie tot het belang van bovenregionale afstemming en diverse stakeholders belangen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij onze adviseur Acute Zorg Carien Eijkman

gepubliceerd op: 24 september 2019