Resultaten kwalitatieve analyse ROAZ-regiobeeld+ gepresenteerd aan ROAZ

Categorie: Regionaal

In opdracht van ROAZ ZWN ondersteunt SiRM bij het opstellen van het ROAZ-regiobeeld+. Inmiddels is de kwalitatieve fase van het onderzoek van SiRM afgerond. Op 16 maart jl. heeft SiRM aan het Algemeen Bestuur van ROAZ ZWN de resultaten gepresenteerd van de fase van kwalitatieve analyse en de aanpak van de kwantitatieve fase toegelicht.

Op basis van de gehouden interviews en focusgroepen heeft SiRM kansen benoemd om acute zorg te “voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen”. Als voorbeelden zijn onder andere de revue gepasseerd het (thuis)monitoren van chronisch zieken, digitale zelftriage, acute zorgpaden voor specifieke doelgroepen, ‘hospital at home’, het spreiden van acute zorgvragen en het concentreren van zorgaanbod. Ook bespraken we de benodigde data-uitvraag. De suggesties uit de kwalitatieve fase worden namelijk door SiRM gebruikt om heel gericht kwantitatieve analyses uit te voeren om de probleemstellingen en mogelijke oplossingsrichtingen te onderbouwen.

Ook zal tijdens de aankomende werkconferentie in een workshop over het ROAZ-regiobeeld+ worden opgehaald welke lokale en (sub)regionale initiatieven er reeds lopen. In het ROAZ-regioplan zullen we op basis van het ROAZ-regiobeeld+ prioriteiten voor de komende jaren stellen en bestaande initiatieven waar nodig met elkaar verbinden.

gepubliceerd op: 20 maart 2023