RCPS ZWN contactgegevens

Categorie: Regionaal

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (RCPS) ondersteunt de spreiding van patiënten over de regio.

Zeven dagen per week geopend van 8.00 tot 23.00 uur

Het RCPS is geopend van 8:00 uur tot 23:00 uur. Het RCPS start vanaf 8.30 uur met het bellen van de ziekenhuizen voor het verifiëren van de openstaande verzoeken in de PMR-tool (Patient Movement Request-tool). Ook checkt het RCPS dan of patiënten die aan het einde van de dag of in de avond vervoerd zijn, goed zijn aangekomen. Van 19:00 uur tot 23:00 uur is het RCPS alleen voor spoedgevallen geopend.

RCPS Coördinator: 010-7044238
RCPS patiëntspreiding: 010-7042081

Dagelijks wordt het RCPS bemand door een pool van enthousiaste basisartsen en arts-onderzoekers die de patiëntmatching regelen voor de regio en voor bovenregionale uitplaatsingen in samenwerking met het LCPS.

Dagelijks is er een dienstdoende coördinator. Mocht u niet patiënt gerelateerde andere vragen hebben of urgente zaken met betrekking tot de zorgcontinuïteit in uw ziekenhuis willen bespreken dan kunt u de coördinator bereiken op bovenstaand telefoonnummer.

Tijdstippen aanlevering data RCPS

Met de uitbreiding van de openingstijden van het LCPS en het RCPS zijn er drie momenten waarop de data over de situatie in het beddenhuis van de verschillende ziekenhuizen wordt uitgevraagd. Dit gebeurt online op de volgende tijdstippen:

• Ochtend: 07:00-08:30 uur, herinnering 08:00 uur.
• Middag: 12:00-13:00 uur, herinnering 12:30 uur.
• Namiddag/avond: 16:00-17:00 uur, herinnering 16:30.

gepubliceerd op: 17 november 2020