Project polytraumapatiënt: 90 procent van de ernstig gewonde patiënten rechtstreeks naar een hooggespecialiseerd (level 1) ziekenhuis

Het project polytraumapatiënt is in 2021 in de regio van start gegaan. Het streven van dit project is de door Zorginstituut Nederland ingestelde norm dat 90% van de ernstig gewonden patiënten (polytrauma) rechtstreeks naar een hooggespecialiseerd ziekenhuis moet worden vervoerd. De uitkomsten van dit project zijn van invloed zijn op de pre-hospitale triage met als doel de kwaliteit van zorg en de outcome voor de polytraumapatiënt te optimaliseren.

De juiste patiënt op de juiste plek!

De norm om 90 procent van de multitraumapatiënten in een level-1-centrum onder te brengen is een goed streven, maar blijkt in de praktijk lastig. Daarom zijn er 3 fases in het project ingesteld. In fase 1 is een analyse gemaakt op basis van de ISS (Injury Severity Score). Deze analyse is van goede fundamentele waarde met betrekking tot de gesprekken over het verbeteren van de triage. In fase 2 spelen de ketenpartners een belangrijke rol. In gesprekken met de ketenpartners wordt de regionale samenwerking besproken. Daarnaast wordt er ook getracht om met elkaar tot regionale afspraken te komen die zowel de pre-hospitale triage als de secundaire patiëntenzorg ten goede komen. De eerste bijeenkomsten met de ziekenhuizen en ambulancevoorzieningen in de regio hebben plaatsgevonden. Fase 3 betreft het implementeren van de trauma triage app in samenwerking met UMC Utrecht. Deze app geeft de ambulancemedewerker advies over de zorg die een patiënt nodig heeft op basis van traumamechanisme, vitale parameters en leeftijd. Deze app fungeert dus eigenlijk als leidraad welk ziekenhuis het best past bij het opgelopen letsel van de patiënt. Refereeravonden en casuïstiek besprekingen zorgen daarnaast voor een goede implementatie van de app.

Doel

Het project levert uiteindelijk een betere verdeling van de polytraumapatiënt op met als doel een betere outcome voor de patiënt. Vanuit de regio worden er mooie stappen gezet binnen dit project. Er is alle vertrouwen dat deze inzet gaat leiden tot de beoogde verbetering van pre-hospitale triage.

gepubliceerd op: 28 oktober 2021